Masijid megah!

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy .....

Masjid Alharom

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever ...

Ka'bah

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever...

Masjid Sultan-omar-ali

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever ...

FEATURED VIDEO

15 Amalan-amalan terbaik-Hassan Al-Basr

http://www.forjawal.com/Pocketpc/index.files/Wallpaper%20iphone/1_100345K21.jpg

خـير الأعمــال

قال الحسن البصري: ابن آدم،
انما أنت عـدد فـإذا مضى يومـك فقـد مضى بعضك،

1-Kamu mempunyai giliran, jika anda tertinggal, giliran orang lain akan mengambil giliran anda.
انمـا الدنيا حلم والأخرة
يقظة والموت متوسط بينهما ونحن في أضغاث أحـلام،
2-Dunia adalah mimpi dan impian, akhirat adalah kenyataan, mati adalah perantaraan diantara keduanya, umat Islam adalah sebaik-baik pilihan.
من حاسب نفسه ربح،
3-Sesiapa menghisab dirinya dia akan berjaya.
ومن غفل عنها خسر،
4-Sesiapa lalai dia akan mengalami kerugian.
ومن نظر في العوافب نجا،
5-Sesiapa memandang kesan disebaliknya atau akibat, dia akan terselamat.
ومن أطـاع هواه ضـل،
6-Sesiapa mengikut hawa nafsu, dia akan sesat.
و من حلم غنم،
7-Sesiapa dapat mencapai impiannya, dia akan menjadi kaya.
ومن خاف سلم ومن اعتبر أبصر،
8-Sesiapa takut, dia akan selamat. Sesiapa mengambil pengajaran dia akan dapat melihat kebenaran.
ومن فهم علم،
9-Sesiapa dapat memahami, dia akan alim.
ومن علم عمل،
10-Sesiapa dapat memahami, dia akan beramal.

فإذا زللت فارجع،
11-Jika kamu tergelincir, mulakan semula perjuangan kamu.
وإذا ندمت فاقلـع،
12-Jika kamu menyesal, buanglah perkara tersebut.
وإذا جهلت فاسأل،
13-Jika kamu jahil, tanyalah.
وإذا غضبت فامسك،
14-Jika kamu marah, jagalah diri kamu.
وأعلم أن خير الأعمال ما أكرهت عليه النفوس…
15-Ketahuilah sebaik-baik amalan adalah amalan yang dibenci oleh nafsu.